Help mee

Help mee en word supporter

Joost en Ruth zijn al piloot maar het vliegen op een onverharde airstrip in de jungle is heel anders dan een lijnvlucht met een Boeing. Tot aan de zomer van 2023 zullen we druk zijn met diverse trainingen. Op het gebied van vliegen maar ook het leven en werken in ontwikkelingslanden.

De trainingen zijn zeer kostbaar en we zullen veel onbetaald verlof moeten opnemen om ze te kunnen volgen. We betalen dit zelf van ons spaargeld.

Al reeds vóór uitzending moet er voldoende geld in ons MAF steunfonds zitten want we zeggen onze banen op en worden volledig afhankelijk van supporters om dit werk te kunnen doen. Daarom doen we een beroep op uw steun.

U kunt meehelpen door ons te volgen, door mee te bidden of ons financieel te steunen. Met uw bijdrage kunt u deze nieuwe missie mogelijk maken!

Uw bijdrage komt 100% ten goede aan het steunfonds van familie De Wit. Vanuit dit fonds worden betaald: levensonderhoud, huisvesting, verzekering, scholing van de kinderen en reiskosten. Omdat MAF een ANBI status heeft, is uw bijdrage aftrekbaar van de belasting. Maar bovenal kunnen wij met uw steun mensen helpen die het zo hard nodig hebben.

Dankuwel voor uw hulp!

U maakt het verschil!

Met uw bijdrage kunt u deze nieuwe missie mogelijk maken! Door uw steun kunnen wij mensen helpen die het zo hard nodig hebben.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

2 + 15 =